Thời gian làm việc

Thời gian làm việc

Trang chủ Thời gian làm việc

Thời gian làm việc và lịch hẹn

Chủ động chọn bác sĩ và thời gian đặt lịch hẹn của bạn

Bước 1: Điền số điện thoại
Bước 2: Điền tên
Bước 3: Chọn bạn đi theo nhóm và điền số lượng nếu bạn đi nhiều hơn 1 người
Bước 4: Chọn chi nhánh
Bước 5: Chọn ngày
Bước 6: Chọn bác sĩ hoặc kĩ thuật viên
Bước 7: Chọn thời gian
Bước 8: Ghi chú nhu cầu của bạn
Bước 9: Nhấn vào "Đặt lịch hẹn"

Share via